• Thầy Hiệu Trưởng
  Thầy Nguyễn Quang Khánh - Hiệu trưởng trường TH-THCS-THPT Trần Quốc Tuấn
 • Thầy Hiệu Phó
  Thầy Nguyễn Tráng - Hiệu phó trường TH-THCS-THPT Trần Quốc Tuấn
 • Giáo viên
  Giáo viên trường TH-THCS-THPT Trần Quốc Tuấn
 • Giáo viên
  Giáo viên Nữ Trường TH-THCS-THPT Trần Quốc Tuấn.
 • Học Sinh
  Học Sinh Nữ Trường TH-THCS-THPT Trần Quốc Tuấn.
 • Đội bóng GV
  Đội bóng nam là giáo viên của trường
 • Phòng Máy tính
  Phòng máy vi tính của trường TH-THCS-THPT Trần Quốc Tuấn
 • Phòng Thực hành vật lý
  Phòng Thực hành vật lý của trường TH-THCS-THPT Trần Quốc Tuấn
 • Sân thể dục
  sân thể dục
 • Quang cảnh
  Quang cảnh sân trường
 • Học Sinh
  Học Sinh
 • Khai giảng
  Khai giảng 2010
 • Thầy Chủ tịch HĐQT
  Thầy Ngô Tấn Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị nhà trường


ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN GDCD KHỐI 10 - 11 - 12 HKI

Ngày đăng: 20-11-2011
Đọc: 25381 lượt

File đính kèm

Click vào File đính kèm ở trên để tải về.

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I

MÔN : GDCD – LỚP 12

Bài 4 : Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội (3 tiết) (Học 2 tiết)

1. Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình :

a) Thế nào là bình đẳng trong hôn nhân và gia đình

b) Nội dung bình đẳng trong hôn nhân và gia đình. Bao gồm L

+ Bình đẳng giữa vợ và chồng

Thể hiện trong :    Quan hệ nhân thân

Quan hệ tài sản

+ Bình đẳng giữa cha mẹ và con cái

+ Bình đẳng giữa ông bà và cháu

+ Bình đẳng giữa anh chị em

2. Bình đẳng trong lao động :

a) Thế nào là bình đẳng trong lao động

b) Nội dung cơ bản của bình đẳng trong lao động. Thể hiện

+ Công dân bình đẳng trong thực iện quyền lao động

+ Công dân bình đẳng trong giao kết hợp đồng lao động

+ Bình đẳng giữa lao động Nam và lao động Nữ

Bài 5 : Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo (2 tiết) (Học tiết 1)

1. Bình đẳng giữa các dân tộc :

a) Thế nào là bình đẳng giữa các dân tộc ?

b) Nội dung quyền bình đẳng giữa các dân tộc ? Thể hiện

+ Các dân tộc ở VN đều được bình đẳng về chính trị

+ Các dân tộc ở VN đều được bình đẳng về kinh tế

+ Các dân tộc ở VN đều được bình đẳng về văn hóa, giáo dục

c) Ý nghĩa quyền bình đẳng giữa các dân tộc

Bài 6 : Công dân với các quyền tự do cơ bản (5 tiết) (Học 3 tiết)

1. Các quyền tự do cơ bản của công dân :

a) Quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân

+ Thế nào là quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân ?

+ Nội dung quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân

b) Quyền được pháp luật bảo vệ về tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm của công dân

+ Thế nào là quyề được pháp luật bảo vệ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của công dân ?

+ Nội dung quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của công dân.

c) Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân :

+ Thế nào là quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân ?

+ Nội dung quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.

 

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP – HỌC KÌ I

MÔN : GDCD – LỚP 11

 

Bài 4 : Cạnh tranh sản xuất và lưu thông hàng hóa (1 tiết)

1. Cạnh tranh và nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh

a) Khái niệm cạnh tranh

b) Nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh

2. Mục đích của cạh tranh và các loại cạnh tranh

a) Mục đích cạnh tranh

b) Các loại cạnh trang (không học)

3. Tính 2 mặt của cạnh tranh

a) Mặt tích cực của cạnh tranh

b) Mặt hạn chế của cạnh tranh

Bài 5 : Cung – cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa (1 tiết)

1. Khái niệm cung – cầu

a) Khái niệm cầu

b) Khái niệm cung

2. Mối quan hệ cung – cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

a) Nội dung của quan hệ cung – cầu

b) Vai trò của quan hệ cung – cầu (không học)

3. Vận dụng quan hệ cung – cầu :

- Đối với Nhà nước

- Đối với người sản xuất – kinh doanh

- Đối với người tiêu dùng

Bài 6 : Công nghiệp hóa, hiện đại hóa (2 tiết)

1. Khái niệm công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tính tất yếu khách quan và tác dụng của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước :

a) Khái niệm công nghiệp hóa, hiện đại hóa

b) Tính tất yếu khách quan và tác dụng của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

2. Nội dung cơ bản của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta (không học)

3. Trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Bài 7 : Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần và tăng cường vai trò quản lý kinh tế của Nhà nước (2 tiết)

1. Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần :

a) Khái niệm thành phần kinh tế và tính tất yếu khách quan của nền kinh tế nhiều thành phần

b) Các thành phần kinh tế ở nước ta

c) Trách nhiệm của công dân đối với việc thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần

2. Vai trò quản lý kinh tế của nhà nước (Không học)

 

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I

MÔN : GDCD – LỚP 10

Bài 4 : Nguồn gốc vận dụng, phát triển của sự vật và hiện tượng (3 tiết) (Học tiết 3)

2. Mâu thuẫn là nguồn gốc vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng :

a) Giải quyết mâu thuẫn

b) Mâu thuẫn chỉ được giải quyết bằng đấu tranh.

Bài 5 : Cách thức vận động, pháttriển của sự vật và hiện tượng (2 tiết)

1. Chất

2. Lượng

3. Quan hệ giữa sự biến đổi về lượng và sự biến đổi về chất.

a) Sự biến đổi về lượng dẫn đến sự biến đổi về chất

b) Chất mới ra đời lại bao hàm một lượng mới tương ứng

Bài 6 : Khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng (1 tiết)

1. Phủ định biện chứng và phủ định siêu hình

a) Phủ định siêu hình

b) Phủ định biện chứng

2. Khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng.

Bài 7 : Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức (2 tiết)

1. Thế nào là nhận thức ?

2. Thực tiễn là gì ?

3. Vai trò của thực tiễn đối với nhận thức.

a) Thực tiễn là cơ sở của nhận thức

b) Thực tiễn là động lực của nhận thức

c) Thực tiễn là mục đích của nhận thức

d) Thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lí

 


Bình luậnTên của bạn
*

Email của bạn
*

Ý kiến của bạn
 
Còn lại từ

Mã bảo vệ
*
 
Bạn hãy nhập vào những ký tự mà bạn thấy bên phải, chú ý: chấp nhận cả chữ hoa và chữ thường

 

  
 Hôm qua: 19 
|
 Hôm nay: 7